Privacy policy NL

Welkom bij Amiset nederland b.v.

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Amiset nederland b.v.


Amiset Nederland B.V. bevindt zich op:
Herengracht 124
1015BT Amsterdam
Nederland
Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Amiset nederland b.v. niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en op enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Ons" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele vergaderingen van een vaste duur, hetzij op een andere manier, met het De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies
Wij gebruiken het gebruik van cookies. Door de website van Amiset nederland b.v. te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Amiset nederland b.v.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen om gebruikersgegevens voor elk bezoek op te vragen. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruikersgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, Amiset nederland b.v. en / of zijn licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor alle materiaal op Amiset nederland b.v .. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://www.amiset.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:
 1. Materiaal van https://www.amiset.com zelf gaan publiceren
 2. Materiaal verkopen, verhuren of sublicentiëren van https://www.amiset.com
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.amiset.com
Herdistribueren inhoud van Amiset nederland b.v. (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinking naar onze inhoud
 1. De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online distributeurs van directory's wanneer zij ons in de directory vermelden, kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven hebben; en
  5. Systemwide Accredited Businesses, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.
 1. Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkspartij.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen van consumenten en / of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbond;
  2. dot.com community sites;
  3. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidsinstellingen,
  4. online folderverdelers;
  5. internet portals;
  6. accountancy, advocaten en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen verbindingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de koppeling geen ongunstige uitwerking zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte bedrijfstypes vertegenwoordigen, zoals werk-bij thuiskansen, mag niet worden gekoppeld); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid geassocieerd met de hyperlink opweegt tegen de afwezigheid van; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over bronnen staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

 

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkspartij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en u bent geïnteresseerd in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar service@amiset.com. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's waarvan u van plan bent om naar onze website te linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Sta 2-3 weken toe voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal dat is gekoppeld aan dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.
Geen gebruik van het logo van Amiset nederland b.v. of een ander kunstwerk is toegestaan ​​voor het koppelen bij afwezigheid van een handelsmerklicentieovereenkomst.

iframes
Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten
We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden en bepalingen voor het koppelen.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen overwegen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we niet garanderen dat het volledig of juist is; noch zetten we ons in om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Inhoudelijke aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen geen links worden weergegeven op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of voorstander is van de overtreding of andere schending van rechten van derden.