Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.amiset.com 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Amiset.com is niet aansprakelijk voor kennelijke type- of programmeer fouten. Amiset.com garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.

Informatie gebruiken 
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Amiset.com . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amiset.com. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht 
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Amiset.com.

Productomschrijvingen 
Eventuele claims die gemaakt worden op bij producten kunnen niet gegarandeerd worden. Ook kunnen de resultaten verschillen van persoon tot persoon. Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.